www.domocura.be

F.A.Q.

Kan ik een dienstencheque terugbetaald krijgen?
De dienstencheque is een systeem waarbij een erkende onderneming (= werkgever) werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker (= particulier) of daarbuiten uit te voeren. De gebruiker betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt. De werknemer zelf krijgt op zijn beurt een echt loon dat elke maand door zijn werkgever wordt betaald.

Wat kost een dienstencheque?
Een dienstencheque kost 7,00 euro. U kunt deze kost inbrengen bij uw belastingaangifte en dan recupereert u 30%: een cheque kost u dus na fiscale aftrek slechts 4,90 euro. U ontvangt in maart automatisch een fiscaal attest voor alle dienstencheques die u heeft aangekocht in het vorige jaar.
Per bezoek levert u per gewerkt uur 1 dienstencheque in aan de medewerker. U weet op deze wijze precies wat u heeft uitgegeven en u zult dus nooit achteraf voor verrassingen komen te staan.

Als u voorziet dat u meer dan 350 dienstencheques nodig zal hebben, dan is het nuttig ook uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner te registreren. Het fiscaal aftrekbaar aantal dienstencheques is voor 2008 immers vastgesteld op ongeveer 350 cheques (of 2.400 euro). Koopt u op dezelfde naam meer dienstencheques dan dit bedrag, dan is de rest niet meer aftrekbaar.

Kan ik dienstencheques terugbetaald krijgen?
Bestelde dienstencheques kunnen worden terugbetaald. Voor meer informatie belt u Domocura 054 42 10 69 of contacteert u Sodexo op 02 547 54 95.

Mag ik de dienstencheques gebruiken voor het poetsen van het professionele gedeelte van mijn woning?
Neen, de dienstencheques zijn enkel bestemd voor het poetsen van de privé-woning. Wie als zelfstandige bij zijn zaak woont, kan dus enkel voor het woongedeelte dienstencheques gebruiken.

Fiscaal aftrekbaar
De aankoop van dienstencheques geeft u recht op een belastingvermindering van 30% van de totale aankoopwaarde van de dienstencheques (beperkt tot circa 2.400 euro (circa 350 cheques) per echtgenoot of wettelijk samenwonende). Cheques die gekocht worden aan 7,00 euro per stuk kosten dus, na aftrek, 4,90 euro.

Wat als ik mijn inschrijvingsnummer ben vergeten?
Dan neemt u best contact op met Sodexo op 02 547 54 95. Om redenen van privacy kunnen wij geen klantengegevens opvragen.

Wat als ik door omstandigheden tijdelijk meer hulp wil, bijvoorbeeld door ziekte?
In eerste instantie kijken we of uw vaste huishoudhulp u eventueel meer kan helpen.
Lukt dit niet, dan zoeken we een extra persoon voor u voor die periode dat u het moeilijk heeft.

Wat als ik de huishoudhulp een tijd wil onderbreken, bijvoorbeeld om te overwinteren in het buitenland?
Dan kunnen we spijtig genoeg uw plaats niet reserveren. Uw huishoudhulp begint te werken voor een nieuwe klant en van zodra u terug hulp wenst proberen we u opnieuw te helpen.

Wat als ik vaststel dat ik eigenlijk méér uren hulp wens?
Het is niet gemakkelijk om bijvoorbeeld een klant van 4 uur per week uit te breiden naar 8 uur per week. Toch zullen we onze uiterste best doen om, in overleg met u en met onze medewerkers, aan uw wensen tegemoet te komen.

Welke werkzaamheden mogen de medewerkers niet doen?
In het kader van de dienstencheques mogen enkel normale huishoudelijke taken worden verricht. Dus geen werkzaamheden die gevaarlijk of ongezond zijn, zoals het afwassen van plafonds, bij extreme temperaturen buiten werken, enz…