www.domocura.be

Disclaimer

Algemeen


Deze website werd met zorg gecreëerd, maar domocura kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kan
daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Indien links naar andere sites tot stand worden gebracht, al dan niet met behulp van zoekinstrumenten, is domocura niet aansprakelijk voor het
bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Domocura kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van
websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht ©Domocura, 2010


De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen,
vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch
of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend
door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken


Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei


Ieder geschil met betrekking tot de domocura website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.